Garantie-informatie

Definitieve Technologie produceert producten van hoge kwaliteit, maar mocht blijken dat uw product van Definitive Technology een defect vertoont, neem dan contact op met de dealer bij wie u het product hebt gekocht.

Definitive Technology geeft een fabrieksgarantie van 2 jaar voor elektronische producten en 5 jaar voor passieve luidsprekers via een erkende dealer. Uw dealer is verantwoordelijk voor nakoming van de garantie en is ook uw contactpunt.

Gedurende deze garantieperiode bent u vrijgesteld van eventuele reparatiekosten voor de reparatie van uw Definitive Technology-product. Verdere claims, buiten de reparatiekosten, zijn uitgesloten. Mocht echter blijken dat het product defect is geraakt als gevolg van oneigenlijk gebruik, nadelige externe invloeden of als gevolg van een ongeoorloofde wijziging (zowel hardware- als softwaregerelateerd), dan zijn de reparatiekosten niet gedekt door de fabrieksgarantie.

De garantieperiode begint op de datum van verkoop van het product aan de eindgebruiker. Een aankoopbon moet worden ingediend als bewijs hiervan en overhandigd aan uw dealer. Bij voorkeur levert u uw defecte product bij uw dealer af in de originele beschermende verpakking.

Om zeker te zijn van de fabrieksgarantie van Definitive Technology, raden we u aan onze dealerzoeker te raadplegen voordat u uw aankoop doet. Dit zorgt ervoor dat u een erkende Definitive Technology-dealer kiest. Niet-erkende dealers zijn uitgesloten van de fabrieksgarantie van Definitive Technology.

Voor producten met een defect waarvoor de fabrieksgarantie van Definitive Technology is verlopen, raden wij u aan rechtstreeks contact op te nemen met uw dealer of met een van onze erkende servicepartners.


Hieronder vindt u een lijst met onze servicemedewerkers in Nederland en België:

Voor Nederland:
Audio Service B.V.
Edisonweg 10
6662 NW Elst
Telefoonnummer: +31(0)481-377221
Fax: +31(0)481-377567
www.audioservice.nl
[email protected]

Voor België:
SCD
Kapellestraat 95
B-9800 Deinze (BE)
Telefoonnummer: +32(0)938-67667
Fax: +32(0)938-69795
[email protected]

De erkende distributeur van Definitive Technology-onderdelen:

Voor Nederland:
Audio Service B.V.
E-mail: [email protected]
voor het bestellen van Definitive Technology-reserveonderdelen in Nederland.

Voor België:
SCD
Bezoek: www.scd.be/nl/onderdelen-bestellen
voor het betellen van Definitive Technology-reserveonderdelen in België.